Kulapnit.

Ining sakuyang paghurop-hurop,

ika sana pirming yaon.

Ta’ daw ta pirmi kang guirumdom?

sakuyang isipan, garo ika sana an balon.

-=

Segundo, minuto, aldaw, semana, asin bulan

naka-agui na sana…

Ika, na pirming namomotan…

ta’ daw ta garo mayo ka na?

-=

Kaidto, kang nabisto ta ka…

marhay ka sana.

Ngunyan na hinahanap ta ka,

sakuya, lingaw ka na.

-=

Giniguirumdom ko sana an ibahan,

ulayan asin kulitan ta.

Giniguirumdom ta ka

nin huli ta ika igwa ka nin importansya.

-=

Sarong aldaw…

sa satuyang paglalakaw,

Ika, nabisto ko…ako,

nagdangog sa mga istorya mo.

-=

Asin sarong banggui…

sa sakuyang malaen na pagmati,

Dae mo ako pinabayaan…

salamat ta yaon ka kan mga panahong iyan.

-=

Manlaen-laen na okasyonan naka-agui na…

Maging bakasyon,hapot ko, “haen ka baya?”

Siguro, nagbago ka na…

sa sakuya, lingaw na.

-=

Ni anino mo,dai ko nahihiling,

natataidan o natitino.

Para sako, barkada ka.

nagtutubod ako sa ibahan ta.

-=

Dai ka man nawawara…garo ka lang sarong kulapnit…

…ika, na nasa palibot,

…ika, na naghahanap nin matoninong na lugar,

…ika, na may pinaghuhurop-huropan,

…ika, na hinahalat kong magbalikmag-uran man o mag-init.

Please share your thoughts on this:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s