Yaon ka pa kaya?

Ta’ daw ta pirmi ta ka na lang nakukulgan?
Maboot ka man. Ako, sinda, napapaogma mo man.
Minsan, dai ko talaga makua gusto mong sabsabon.
Habo ta kang makulgan kun pwede lang.
Ngunyan, an pagmati ko garo ako aking sadit pa lang.

Ta’ daw ta garo mayong nakakahiling kaining nasa boot?
Siguro mahirap lang talagang sabsabon ang nasa laog.
Minsan, garo mayo lang labot.
Mayo akong naiisip na paagi para ipahiling mismo saimo.
Siguro gastado na ang isip ko.

Siguro intindido mo ako sa ngunyan.
Pero dai ko lang aram kun sa maabot na aldaw kaya mo pa.
Ini an sakuyang dara sagkod ngunyan. Tatabangan mo pa daw ako?
Maabot man an aldaw mapapagal ka. Magagastado isip asin boot mo.
Pati an intensyon mo, mawawara…

Please share your thoughts on this:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s