Hablom Dawani.

Tinawan mo nin kulay
an sakuyang buhay
minsan sa sakuyang pag-agi
kan nakaaging banggi.

Nin huli ta sa sarong litrato,
ika sakuyang nabisto.
Maski sa ika-duwang agi,
ika giraray an nag-asikaso pati.

Garo sarong hablom dawani
an sakuyang namamati.
Na ika sakuyang mahiling
maski nuarin, nin daing siring.

Asin an saimong ngaran
sakuyang naaraman.
Pero hanggang digdi na lang.
Hanggang hiling lang.

Hablom dawani…
ika sakuyang nahihiling asin namamati..

Please share your thoughts on this:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s